Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działania fundacji Pomóc Więcej jest organizowanie i niesienie wszelkiej pomocy ludziom potrzebującym wsparcia w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych , których nie są oni w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby i możliwości . Nadrzędnym celem fundacji jest ochrona godności i integralności każdego człowieka oraz przeciwdziałanie każdej z form dyskryminacji , przemocy, nadużyć i zaniedbań wobec niego.

Dane naszego OPP: