Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest działanie na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska naturalnego

Dane naszego OPP: