Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działania Stowarzyszenia jest: 1 . Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi: Ręków, Stary Zamek i Olbrachtowice, oraz zgłaszających się z prośbą o wsparcie innych wsi i małych miast Regionu, 2 . Integracja mieszkańców wsi i małych miast, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu, 3 . Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

Dane naszego OPP: