Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest: Pomoc rodzinom polskim w kraju i poza terenem RP. Wspieranie małżeństw w sytuacjach kryzysowych.

Dane naszego OPP: