Kilka słów o naszej organizacji:

ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI ORAZ WARUNKÓW ODPOWIADAJĄCYCH GODNOŚCI CZŁOWIEKA OSOBOM, KTÓRE NIE SĄ W STANIE SAMODZIELNIE ZARADZIĆ SWOIM POTRZEBOM.

Dane naszego OPP: