Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działalności Stowarzyszenia "Nowy Port" jest szeroko pojęta działalność opiekuńczo-wychowawcza, a w szczególności współudział w tworzeniu warunków rozwoju dzieci i młodzieży.

Dane naszego OPP: