Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Fundacji są: 1 ) udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym, chorym przewlekle, nieuleczalnie, wymagającym rehabilitacji, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, 2 \) udzielanie pomocy placówkom medycznym, wychowawczym, oświatowym, opiekuńczym, 3 ) podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej.

Dane naszego OPP: