Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działania Stowarzyszenia jest: 1 .Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Drzewce. 2 .Integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu. 3 .Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym. 4 .Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych.

Dane naszego OPP: