Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Wspieranie oraz propagowanie aktywnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym. 2 . Kształtowanie konstruktywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych. 3 . Przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji osób niepełnosprawnych, w szczególności tych, które poruszają się przy pomocy psa asystującego.

Dane naszego OPP: