Kilka słów o naszej organizacji:

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - organizacja działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

Dane naszego OPP: