Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Fundacji są zwiększenie szans dostępu, dla osób niepełnosprawnych, do zatrudnienia, edukacji, nowoczesnej technologii, informacji, oraz ich integracja społeczna i rehabilitacja.

Dane naszego OPP: