Kilka słów o naszej organizacji:

upowszechnianie kultury fizycznej oraz wspomaganie rozwoju sportu, w tym wśród osób niepełnosprawnych, na Lubelszczyźnie

Dane naszego OPP: