Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Pomoc materialna i prawna na rzecz rencistów, emerytów i bezdomnych oraz innych osób potrzebujących w starszym wieku. 2 . Tworzenie warunków umożliwiających osobom potrzebującym zdobywanie wiedzy i umiejętności ułatwiających integrację pokoleniową i przystosowanie do zmian dokonujących się w gospodarce i życiu publicznym.

Dane naszego OPP: