Kilka słów o naszej organizacji:

Naszymi głównymi celami są: a) niesienie pomocy bezdomnym, porzuconym i krzywdzonym zwierzętom; b) udzielanie pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym; c) wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt; d) ochrona zwierząt wolno żyjących; e) wspieranie działań w zakresie ochrony zwierząt; f) wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska i ekologii.

Dane naszego OPP: