Kilka słów o naszej organizacji:

KOMPLEKSOWA REHABILITACJA OSÓB Z ZABURZENIEM KOMUNIKACJI, - DZIAŁANIA NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB Z ZA0c068RZENIEM KOMUNIKACJI, - DZIAŁALNOSC EDUKACYJNA POLEGAJACA NA PODNOSZENIU KWALIFIKACJI TERAPEUTÓW, - WSPARCIE CZŁONKÓW RODZIN I OPIEKUNÓW OSÓB Z ZA0c068RZENIEM KOMUNIKACJI, - WSPIERANIE INICJATYW MAJACYCH NA CELU LIKWIDOWANIE BARIER SPOŁECZNYCH, - AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB Z ZABURZENIEM KOMUNIKACJI, - EDUKACJA SPOŁECZNA POLEGAJACA NA PODNOSZENIU POZIOMU WIEDZY DOTYCZACEJ ZABURZEN KOMUNIKACJI.

Dane naszego OPP: