Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a. Wspieranie aktywności kulturalnej i artystycznej; b. Popularyzacja ceramiki, jako sposobu kreacji artystycznej oraz terapii manualnej dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym niepełnosprawnych fizycznie, intelektualnie oraz zaniedbanymi środowiskowo; c. Działanie na rzecz rozwoju rękodzieła ceramicznego jako kształcenia osobowości własnej w aspekcie proekologicznym; d. Zapobieganie upowszechniania ceramiki szkodliwej dla natury; e. Wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności ceramicznej proekologicznej; f. Promocja i popieranie młodych talentów; g. Pobudzanie świadomości ceramiki proekologicznej w społeczeństwie; h. Ochrona wartości ceramiki proekologicznej.

Dane naszego OPP: