Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a. promocja wartości chrześcijańskich w społeczeństwach świata oraz udzielanie duchowego i finansowego wsparcia misjonarskiej i diakonicznej działalności Związku Misyjnego "Good Shepherd E01c0angelical Mission PVt. Ltd.", zrzeszającego ponad 300 wspólnot chrześcijańskich w Indiach z siedzibą główną w Tiruchirapalli, poprzez przekazywanie datków pieniężnych na rzecz wyżej wymienionego Związku; b. działalność charytatywna; c. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; d. rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami; e. promocja i organizacja wolontariatu;

Dane naszego OPP: