Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

cele statutowe fundacji

Wspierając Fundacje " Znaczenie " wspierasz rodziny w ich odbudowie, dajesz młodzieży szansę na lepszy start w przyszłość, umożliwiasz spotkania rodzinom w Bezpiecznym Miejscu Spotkań.

Nasza strona www: www.fundacjaznaczenie.pl

Kilka słów o naszej organizacji:

1. Wspieranie Rodzin.
2. Zapobieganie umieszczaniu dzieci w placówkach poza środowiskiem rodzinnym.
3. Upowszechnianie i wdrażanie nowatorskich metod dla osób niepełnosprawnych oraz uzależnionych.
4. Upowszechnianie oraz wdrażanie innych form terapii dla podmiotów aniżeli wskazanych w pkt 3 w granicach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Dane naszego OPP: