Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest: 1 . Wsparcie rozwoju młodego pokolenia poprzez wsparcie rodziny, jako podstawowej komórki społecznej w zakresie budowania zdrowych więzi w rodzinie oraz wychowywania dzieci. 2 . Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz jednostki kościelne, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w wyżej wymienionym zakresie.

Dane naszego OPP: