Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (organizowanie i prowadzenie zajęć sportowych, gimnastycznych obozów oraz działalność profesjonalnych instruktorów sportowych, nauczycieli i trenerów\) – PKD 85.51 .Z 2 ) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana (opieka społeczna dla dzieci i młodzieży w postaci działalności mającej na celu zapewnienie im bezpieczeństwa, działalności prewencyjnej oraz innej działalności tego rodzaju) - PKD 88.99 .Z 3 ) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (prowadzenie działalności polegającej na niesieniu pomocy dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji materialnej, organizowanie pomocy materialnej oraz działalności charytatywnej, polegającej na gromadzeniu funduszy na realizację celów statutowych) - PKD 94.99 .Z 4 ) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz organizowanie kształcenia związanego głównie z rekreacją) - PKD 93.29 .Z 5 ) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (prowadzenie i organizowanie kształcenia ustawicznego dorosłych oraz pozostałych form kształcenia także spełnianie funkcji użytecznych, np. przez organizowanie różnego rodzaju kursów) - PKD 85.59 .B 6 ) Pozostała działalność związana ze sportem (działalność związania z promocją imprez sportowych oraz organizacją lig sportowych) - PKD 93.19 .ZDziałania te mogą być prowadzone w formie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

Dane naszego OPP: