Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Fundacji są: 1 ) Wspieranie rozwoju nowoczesnej diagnostyki, terapii zaburzeń przewodzenia i rytmu serca oraz elektrokardiologii inwazyjnej i nieinwazyjnej, 2 ) Wspieranie edukacji z zakresu elektrokardiologii wśród lekarzy, personelu medycznego, pacjentów, osób związanych z medycyną, 3 ) Zwiększenie dostępności i skuteczności leczenia inwazyjnego i nieinwazyjnego zaburzeń rytmu serca, 4 ) Wprowadzanie nowoczesnych technik leczenia zaburzeń przewodzenia i rytmu serca, 5 ) Ocena jakości życia pacjentów i efektów leczenia elektrokardiologią inwazyjną, 6 ) Promowanie zdrowego trybu życia wśród pacjentów z zaburzeniami przewodzenia i rytmu serca, 7 \) Profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych, 8 ) Obniżenie śmiertelności z powodu nagłego zgonu sercowego.

Dane naszego OPP: