Kilka słów o naszej organizacji:

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej w dziedzinie filmu w tym: 1 . Wydawanie Czasopisma o Tematyce Audiowizualnej „Ekrany”, czasopisma anglojęzycznego "SCREENs" oraz książek o charakterze kulturoznawczym 2 . Inicjacja, organizacja bądź wspieranie imprez o charakterze kulturowym i edukacyjnym takich jak: przeglądy, pokazy, festiwale, a także konferencje, sympozja oraz szkolenia.

Dane naszego OPP: