Kilka słów o naszej organizacji:

Działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienie im niezbędnych warunków bytowania. Działanie na rzecz dobrostanu zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt przebywających w schronisku. 0źukacja społeczeństwa w zakresie ochrony zwierząt i przestrzeganie praw w tym zakresie.

Dane naszego OPP: