Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Pomoc dzieciom Bohaterów - cele statutowe fundacji

Tata Oli był strażakiem, Tata Kuby żołnierzem, a Mama Kasi policjantką.
Wszyscy zginęli na służbie. Twój 1% dla Fundacji Dorastaj z Nami sprawi, że ponad 120 dzieci dotkniętych taką tragedią dostanie opiekę - pomoc psychologiczną, finansowanie nauki i poczucie, że życie ich rodziców poświęcone innym, zostało docenione. Dziękujemy!

Nasza strona www: https://dorastajznami.org/

Kilka słów o naszej organizacji:

Tata Oli był strażakiem, Tata Kuby żołnierzem, a Mama Kasi policjantką.
Wszyscy zginęli na służbie. Twój 1% dla Fundacji Dorastaj z Nami sprawi, że ponad 120 dzieci dotkniętych taką tragedią dostanie opiekę - pomoc psychologiczną, finansowanie nauki i poczucie, że życie ich rodziców poświęcone innym, zostało docenione. Dziękujemy!

Dane naszego OPP: