Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

IPMS Świdnica-Świdnickie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych im.PFT

Szanowny Darczyńco, nie apelujemy do twojej wrażliwości na krzywdę ludzką, zebrane środki z 1-go %% przeznaczamy na nasze cele statusowe. One nie mają nic wspólnego z wspieraniem pokrzywdzonych, a wręcz przeciwnie, wprawdzie umożliwiają nam wspierać najmłodszych adeptów naszego hobby w zaprzyjaźnionych modelarniach dla dzieci, ale również pomagają nam realizować się w swoich pasjach. Dzięki Twoim drobnym datkom, wbrew przeciwnościom losu funkcjonujemy od 15 marca 1982 roku czyli dopiero 37 lat.

Nasza strona www: www.ipmsswidnica.pl

Kilka słów o naszej organizacji:

Jesteśmy stowarzyszeniem modelarskim zrzeszającym modelarzy redukcyjnych ze Świdnicy i okolic, a także z miejsc bardziej odległych.
Świdnicki Klub Modelarstwa Redukcyjnego, którego jesteśmy kontynuatorem, powstał w marcu 1982 roku czyli w drugiej połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Od trzydziestu siedmiu lat jesteśmy jednym z najbardziej uznanych i prężnie działających klubów modelarskich w Polsce.
Wspomagamy swoimi działaniami różne instytucje pedagogiczne i muzealne uczestnicząc w wystawach i konkursach modelarskich oraz prowadząc prelekcje o modelarstwie i historii techniki ze szczególnym naciskiem na historię "polskiego oręża". Wspieramy młodych adeptów trudnej sztuki modelarskiej w zaprzyjaźnionych modelarniach dla dzieci. Co dwa lata jesteśmy organizatorem Świdnickiego Biennale Modelarskiego, co roku fundujemy dwie prestiżowe nagrody na Scale ModelWorld w Telford/GB.

Dane naszego OPP: