Nasza strona www: fundacja.kapucyni.pl

Kilka słów o naszej organizacji:

Główne cele statutowe Fundacji kapucyni i Misje to wspieranie i upowszechnianie: a. działalności placówek misyjnych prowadzonych przez Zakon Braci Mniejszych Kapucynów - Prowincji Krakowskiej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, b. działalności dobroczynnej, oświatowej, pomocy społecznej, edukacyjnej na terenie krajów - beneficjentów fundacji, c. udzielania pomocy humanitarnej osobom potrzebującym i pokrzywdzonym, zwłaszcza w zakresie likwidacji skutków katastrof, klęsk żywiołowych oraz konfliktów zbrojnych, d. kultu religijnego.

Dane naszego OPP: