Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Niesienie pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom, 2 . Udzielanie pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym, 3 . Wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt, 4 . Ochrona środowiska i ochrona zwierząt, 5 . Propagowanie zdrowego stylu życia i ochrona zdrowia, 6 . Prowadzenie terapii dla osób niepełnosprawnych i chorych z udziałem zwierząt.

Dane naszego OPP: