Kilka słów o naszej organizacji:

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działań i wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska, w szczególności dotyczących humanitarnej ochrony zwierząt i ekologii, w tym edukacji ekologicznej na rzecz ogółu społeczeństwa, zwłaszcza dzieci i młodzieży.

Dane naszego OPP: