Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Caritas jest: 1 \)szerzenie oraz praktyczne realizowanie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu chrześcijańskim, 2 )organizowanie, koordynowanie i kierowanie całą diecezjalną działalnością dobroczynną oraz jej organizacyjne reprezentowanie, 3 )współpraca z innymi organizacjami o profilu charytatywnym.

Dane naszego OPP: