Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Integrowanie członków Klubu poprzez sport, 2 . angażowanie członków Klubu do aktywności ruchowej, 3 . uczestniczenie w imprezach sportowych, 4 . kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu. 5 . organizowanie szkolenia sportowego, 6 . organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.

Dane naszego OPP: