Kilka słów o naszej organizacji:

Celem fundacji jest utworzenie skansenu olenderskiego, oraz szerzenie kultury i osiągnięć osadników olenderskich oraz ukazania wpływu osadnictwa na rozwój rzemiosła, gospodarki, kultury melioracyjnej i rolnej Polski.

Dane naszego OPP: