Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy osobom bezdomnym i ubogim, w tym niepełnosprawnym - w duchu Patrona Św. Brata Alberta

Dane naszego OPP: