Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Działalność na rzecz osób z problemami psychicznymi i zagrożonych marginalizacją

Stowarzyszenie "Ostoja" działa na rzecz osób niepełnosprawnych, z problemami psychicznymi i zagrożonych marginalizacją, prowadzi grupę wsparcia dla ich rodzin, poradnictwo indywidualne, warsztaty integracyjne, organizuje konferencje i szkolenia oraz imprezy dla lokalnej społeczności.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000346906
  • Adres: EŁK