Kilka słów o naszej organizacji:

Działania na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie osób z niepełnosprawnością intelektualna ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin

Dane naszego OPP: