Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Klubu jest rozwijanie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie swojej działalności.

Dane naszego OPP: