Kilka słów o naszej organizacji:

DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ZAKRESIE POPULARYZACJI ORAZ UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W SZCZEGÓLNOŚCI KOSZYKÓWKI MĘSKIEJ.

Dane naszego OPP: