Kilka słów o naszej organizacji:

KRZEWIENIE ZASAD WG.KTÓRYCH ŻYŁA śW JADWIGA KRÓLOWA, CZYLI POMOC OSOBĄ I RODZINĄ W TRUDNEJ SYTUACJI, ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH OSÓB. POMOC SPOŁECZNA W TYM POMOC OSOBĄ BEZDOMNYM I DŁUGOTRWALE SAMOTNYM , W PODESZŁYM WIEKU I ZAGROŻONYM ALLIENACJĄ DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWYCH OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA

Dane naszego OPP: