Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) prowadzenie działalności mającej na celu upowszechnianie kultury fizycznej, podnoszenie sprawności fizycznej i promowanie zdrowego stylu życia społeczności Opolszczyzny, 2 ) rozwijanie sportu wyczynowego oraz osiąganie mistrzostwa sportowego swoich członków, 3 ) wychowanie członków zgodnie z tradycjami AZS i zasadami fair play na reprezentantów Rzeczypospolitej Polskiej na arenach sportowych całego świata, 4 ) działanie na rzecz wyrównywania szans młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej, 5 ) działanie na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 6 ) przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności narkomanii i alkoholizmowi zagrażającym środowisku młodzieży uczącej się, 7 ) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 8 ) działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego, 9 ) działanie na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, 10 ) promocja opolskiego środowiska akademickiego.

Dane naszego OPP: