Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Klubu jest działalność0396 w zakresie kultury fizycznej, a w szczególności krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.

Dane naszego OPP: