Kilka słów o naszej organizacji:

- krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez kulturę fizyczną i sport - kształtowanie sportowego trybu życia - krzewienie zasad współżycia w przyjaźni i wzajemnym poszanowaniu - prowadzenie działalności wychowawczej na rzecz dzieci i młodzieży - aktywizowanie członków w uprawianiu sportu i rekreacji

Dane naszego OPP: