Kilka słów o naszej organizacji:

1 .WSZECHSTRONNA POMOC OSOBOM AUTYSTYCZNYM ORAZ RODZINOM, OPIEKUNOM I SPECJALISTOM 2 .ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE RÓŻNYCH FORM LECZNICTWA, EDUKACJI I OPIEKI OSÓB AUTYSTYCZNYCH 3 .PROWADZENIE REJESTRU OSÓB Z AUTYZMEM ORAZ BANKU DANYCH NA TEMAT AUTYZMU 4 . POPULARYZOWANIE PROBLEMU

Dane naszego OPP: