Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM TOWARZYSTWA JEST NIESIENIE POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM ORAZ UBOGIM, STARSZYM, CHORYM, NIEPEŁNOSPRAWNYM, OFIAROM PRZEMOCY I INNYM OSOBOM POTRZE0c068JĄCYM POMOCY - W DUCHU PATRONA, ŚW. BRATA ALBERTA.

Dane naszego OPP: