Kilka słów o naszej organizacji:

1 . działanie na rzecz zaspokajania potrzeb naukowych, oświatowo- wychowawczych, kulturalnych, edukacyjnych i rozwojowych zdolnych dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i niezamożnych oraz na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania, a w szczególności:
- udzielanie stypendiów dla dzieci i młodzieży uzdolnionej z rodzin niezamożnych,
- fundowanie nagród dla dzieci i młodzieży,
- prowadzenie i opłacanie szkoleń, kursów i konferencji.,
- przekazywanie darów w postaci aparatury naukowej, książek, czasopism i innych pomocy naukowych,
- promowanie w kraju i za granicą osiągnięć dzieci i młodzieży polskiej,
- wspomaganie rozwoju organizacji lokalnych, pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in.: edukacja, nauka, kultura, informacja, rozwój i kształcenie dzieci i młodzieży, integracja europejska, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, rzedsiębiorczość, pomoc społeczna charytatywna i humanitarna),
- popularyzacja twórczości i kreatywnego myślenia w realizacji projektów, związanych z nauką i techniką wśród dzieci i młodzieży oraz udzielanie pomocy finansowej na konkretne przedsięwzięcia,
- wspieranie działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej w dziedzinach: sztuki, kultury, nauki i medycyny.
2 . działalność charytatywna na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, sierot oraz wspieranie organizacji, niosących pomoc innym potrzebującym.
Naszym marzeniem jest zorganizowanie stałego cyklu warsztatów i zajęć dla dzieci ponadprzeciętnie uzdolnionych – stworzyć oazę dla nich, gdzie można byłoby przeprowadzić odpowiednie testy, wskazać najlepszą metodykę i drogę rozwoju indywidualnie dla każdego takiego dziecka i zapewnić odpowiednie zajęcia i aktywności. Pragniemy, żeby ich talenty nie rozpłynęły się w codziennej rutynie utrwalonych i uśrednionych schematów.

Dane naszego OPP: