Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działalności Fundacji jest prowadzenie różnorodnej działalności, min.: 043e W zakresie rozwoju dzieci, ochrony zdrowia oraz ratowania życia dzieci, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym. • Pomoc osobom z zaburzeniami rozwoju- szczególnie dzieciom. • Organizowanie pomocy medycznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej oraz finansowej i rzeczowej dla osób z zaburzeniami rozwoju oraz zaburzeniami psychicznymi, w szczególności dla dzieci.

Dane naszego OPP: