Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Prowadzenie różnych form szkolenia sportowego; 2 . Organizowanie meczów, obozów, zawodów sportowych i uczestnictwo w rozgrywkach; 3 . Tworzenie warunków dla rozwoju piłki nożnej; 4 . Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży.

Dane naszego OPP: