Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Ochrona zdrowia i promocja świadomego stylu życia

Celem Stowarzyszenia jest prowadzona na rzecz ogółu społeczności, działalność społeczna, naukowa i oświatowa związana z promowaniem nauk Kundalini Jogi w zakresie kultury fizycznej i psychicznej oraz propagowanie zdrowego stylu życia.

Nasza strona www: www.3ho.pl

Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie zajmuje się promocją technologii Kundalini Jogi i szeroko pojętego świadomego stylu życia. Działania Stowarzyszenia dają możliwość praktykowania jogi, medytacji, pracy z ciałem, umysłem i świadomością oraz diety wegetariańskiej i zdrowego stylu życia. Organizujemy kursy, warsztaty i wydajemy publikacje.

Dane naszego OPP: