Kilka słów o naszej organizacji:

Celem statutowym Fundacji jest działalność pożytku publicznego polegająca na : wspieraniu działań opiekuńczo - rehabilitacyjnych oraz wychowawczych z uwzględnieniem zachowań pro - zdrowotnych u osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz przewlekle somatycznie chorych, przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie a także wspieraniu osób niepełnosprawnych spoza wymienionego Domu jeśli środki finansowe na to pozwalają.

Dane naszego OPP: