Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM KLU0c068 JEST KRZEWIENIE KULTURY FIZYCZNEJ WŚRÓD DZIECI , MŁODZIEZY I DOROSŁYCH NA TERENIE DZIAŁALNOŚCI KLU0c068 ORAZ WYCHOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY POPRZEZ KULTURĘ FIZYCZNĄ I SPORT .

Dane naszego OPP: