Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia "Przyjaciele Świata" jest zrzeszanie ludzi dobrej woli dla wyzwalania i wspierania inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy kondycji ludzkiej we współczesnym świecie, a także wspólnego niesienia pomocy osobom potrzebującym, organizacjom prowadzącym działalność charytatywną i dobroczynną oraz placówkom i instytucjom dbającym o człowieka na wszelkich płaszczyznach jego życia, a także wspierania inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy kondycji życia zwierząt, wspólnego niesienia pomocy zwierzętom, organizacjom prowadzącym działalność charytatywną, dobroczynną oraz placówkom i instytucjom dbającym o zwierzęta na wszelkich płaszczyznach ich życia.

Dane naszego OPP: