Kilka słów o naszej organizacji:

Celem fundacji jest przede wszystkim aktywizacja zawodowa oraz promocja profilaktyki zdrowia i rehabilitacja osób niepełnosprawnych. Udzielanie stypendiów, udzielanie zapomóg i podejmowanie działań mających na celu poprawę zdrowia osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP: